Phào chỉ Hàn Quốc F45-G5

CODE
F45-G5
SIZE
2400x45x9
COLOR
G5