Phào chỉ Hàn Quốc F45-N3

CODE
F45-N3
SIZE
2400x45x9
COLOR
N3