Phào chỉ tân cổ điển F45-N6

CODE
F45-N6
SIZE
2400x45x9
COLOR
N6