Phào chỉ Hàn Quốc F60-A1

CODE
F60-A1
SIZE
2400x60x9
COLOR
A1