Phào chỉ Hàn Quốc F60-C1

CODE
F60-C1
SIZE
2400x60x12
COLOR
C1