Phào chỉ Hàn Quốc F60-C5

CODE
F60-C5
SIZE
2400x60x12
COLOR
C5