Phào chỉ Hàn Quốc F60-G4

CODE
F60-G4
SIZE
2400x60x9
COLOR
G4