Phào chỉ Hàn Quốc F60-N2

CODE
F60-N2
SIZE
2400x60x9
COLOR
N2