Phào chỉ Hàn Quốc F80-C1

CODE
F80-C1
SIZE
2400x80x12
COLOR
C1