Phào chỉ tân cổ điển F80-C3

CODE
F80-C3
SIZE
2400x80x12
COLOR
C3