Phào chỉ Hàn Quốc F80-C5

CODE
F80-C5
SIZE
2400x80x12
COLOR
C5