Phào chỉ Hàn Quốc F80-G2

CODE
F80-G2
SIZE
2400x80x9
COLOR
G2