Phào chỉ Hàn Quốc F80-N4

CODE
F80-N4
SIZE
2400x80x9
COLOR
N4