Phào chỉ tân cổ điển F80-N6

CODE
F80-N6
SIZE
2400x80x9
COLOR
N6