Khung tranh Hàn Quốc G10-1

CODE
G10-1
SIZE
2400x53x25