Phào chỉ Hàn Quốc G100-C1

CODE
G100-C1
SIZE
2400x100x12
COLOR
C1