Phào chỉ Hàn Quốc G100-C5

CODE
G100-C5
SIZE
2400x100x12
COLOR
C5