Phào chỉ tân cổ điển G100-G3

CODE
G100-G3
SIZE
2400x100x12
COLOR
G3