Phào chỉ Hàn Quốc G100-N5

CODE
G100-N5
SIZE
2400x100x12
COLOR
N5