Phào chỉ Hàn Quốc G100-W2

CODE
G100-W2
SIZE
2400x100x12
COLOR
W2