Phào chỉ Hàn Quốc G100-W4

CODE
G100-W4
SIZE
2400x100x12
COLOR
W4