Khung tranh Hàn Quốc G14-2

CODE
G14-2
SIZE
2400x50x26