Phào chỉ Hàn Quốc G50-W1

CODE
G50-W1
SIZE
2400x50x10
COLOR
W1