Phào chỉ Hàn Quốc G50-W2

CODE
G50-W2
SIZE
2400x50x10
COLOR
W2