Phào chỉ Hàn Quốc G50-W4

CODE
G50-W4
SIZE
2400x50x10
COLOR
W4