Phào chỉ Hàn Quốc G70-A1

CODE
G70-A1
SIZE
2400x70x11
COLOR
A1