Phào chỉ Hàn Quốc G70-A2

CODE
G70-A2
SIZE
2400x70x11
COLOR
A2