Phào chỉ Hàn Quốc G70-C1

CODE
G70-C1
SIZE
2400x70x11
COLOR
C1