Phào chỉ tân cổ điển G70-G3

CODE
G70-G3
SIZE
2400x70x11
COLOR
G3