Phào chỉ Hàn Quốc G70-N1

CODE
G70-N1
SIZE
2400x70x11
COLOR
N1