Phào chỉ Hàn Quốc G70-N4

CODE
G70-N4
SIZE
2400x70x11
COLOR
N4