Phào chỉ Hàn Quốc G70-N5

CODE
G70-N5
SIZE
2400x70x11
COLOR
N5