Phào chỉ Hàn Quốc G70-W2

CODE
G70-W2
SIZE
2400x70x11
COLOR
W2