Phào chỉ Hàn Quốc G70-W4

CODE
G70-W4
SIZE
2400x70x11
COLOR
W4