Phào chỉ tân cổ điển L60-C3

CODE
L60-C3
SIZE
2400x60x20
COLOR
C3