Phào chỉ Hàn Quốc L60-G5

CODE
L60-G5
SIZE
2400x60x18
COLOR
G5