Phào chỉ Hàn Quốc L65-G2

CODE
L65-G2
SIZE
2400x65x17
COLOR
G2