Phào chỉ Hàn Quốc L65-N1

CODE
L65-N1
SIZE
2400x65x19
COLOR
N1