Phào chỉ tân cổ điển L65-N6

CODE
L65-N6
SIZE
2400x65x19
COLOR
N6