Phào chỉ tân cổ điển L65-N8

CODE
L65-N8
SIZE
2400x65x19
COLOR
N8