Phào chỉ Hàn Quốc L80-G2

CODE
L80-G2
SIZE
2400x80x19
COLOR
G2