Phào chỉ Hàn Quốc L80-N1

CODE
L80-N1
SIZE
2400x80x15
COLOR
N1