Phào chỉ Hàn Quốc L80-N2

CODE
L80-N2
SIZE
2400x80x15
COLOR
N2