Phào chỉ Hàn Quốc L80-N3

CODE
L80-N3
SIZE
2400x80x15
COLOR
N3