Phào chỉ Hàn Quốc L80-N4

CODE
L80-N4
SIZE
2400x80x15
COLOR
N4