Phào chỉ tân cổ điển L80-N6

CODE
L80-N6
SIZE
2400x80x15
COLOR
N6