Phào chỉ tân cổ điển L80-N7

CODE
L80-N7
SIZE
2400x80x15
COLOR
N7