Phào chỉ Hàn Quốc HNC – 22

CODE
HNC - 22
SIZE
2400x15x12
COLOR
WHITE