Phào chỉ Hàn Quốc T110-G3

CODE
T110-G3
SIZE
2400x110x21
COLOR
G3