Phào chỉ Hàn Quốc T110-G4

CODE
T110-G4
SIZE
2400x110x20
COLOR
G4